Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 24.04.2009
Дата публікації 27.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* ВАТ "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Булах Микола Васильович - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р. відбулися наступні зміни складу посадових осіб ВАТ "Носівське ХПП":

Звільнено Член правління
Бордаков Олексій Володимирович (паспорт НК №201231, виданий Носівським РВ УМВС в Чернігівській обл. 18.02.1996 року) звільнений з посади згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р, на підставі поданої заяви . Частка в статутному капіталі 16,68%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебував на посаді 10 років.
Призначено Член правління
Кладинога Володимир Миколайович (паспорт НК №588648, виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 11.05.1999 року) призначений на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00009%. Строк, на який призначено згідно із Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Звільнено Голова наглядової ради
Кладинога Володимир Миколайович (паспорт НК №588648, виданий Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 11.05.1999 року) звільнений з посади згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р, на підставі поданої заяви . Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00009%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебував на посаді 1 років.
Призначено Голова наглядової ради
Веремеєнко Андрій Валерійович (паспорт СР №457368, виданий Рівненським МУ УМВС в Рівненській обл. 07.09.1998 року)призначений на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00009%. Строк, на який призначено згідно із Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Звільнено Член наглядової ради
Галушко Марія Василівна (паспорт НК №587178, видоний Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 16.12.1998 року) ) звільнений з посади згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р, на підставі поданої заяви . Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00078%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебував на посаді 6 років.
Призначено Член наглядової ради
Вознюк Олександр Володимирович (паспорт СР №370269, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл. 02.03.1998 року)призначений на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00009%. Строк, на який призначено згідно із Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Звільнено Член наглядової ради
Бордакова Людмила Петрівна (паспорт НК №201232, видоний Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 18.12.1996 року) ) звільнений з посади згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р, на підставі поданої заяви . Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00017%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебував на посаді 1 років.
Призначено Член наглядової ради
Шаргало Роман Вікторович (паспорт СО №967523, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 16.05.2002 року)призначений на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00009%. Строк, на який призначено згідно із Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Звільнено Голова ревізійної комісії
Гурін Ганна Іванівна (паспорт НК №201217, видоний Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 17.12.1996 року) ) звільнений з посади згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р, на підставі поданої заяви . Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00043%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Перебував на посаді 5 років.
Призначено голова ревізійної комісії
Зеленська Наталія Миколаївна (паспорт АК №306912, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.. 08.10.1998 року)призначений на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2009р. Акціонер володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00009%. Строк, на який призначено згідно із Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.